APPENDIX-III

AUṢADHAGAṆA (GROUPS) ACCORDING TO SUŚRUTA AND CARAKA

SUŚRUTOKTAGAṆA


Āragvadhādi Gaṇa Āragvadha, Madana, Gopaghoṇṭā (Karkoṭaka or Pūga), Kaṇṭakī (Vikaṅkata), Kuṭaja, Pāṭhā Pāṭalā, Mūrva, Indrayava, Saptaparṇa, Nimba, Kuruṇṭaka (Śvetasaireyaka), Dāsī Kuruṇṭaka (Pītasaireyaka), Guḍūcī, Citraka, Sāraṅgaṣtā (Kākajaṅghā), Karañja Dvaya, Paṭola, Kirātatikta, Suṣavī (Kārvellaka).
Rodhrādi Gaṇa Rodhra (Lodhra), Sāvara Rodhra, Palāśa, Kuṭannaṭa (Śyonāka), Aśoka, Phañjī (Bhāraṅgī) Kaṭphala, Elavāluka, Śallakī, Jiṅginī, Kadamba, Sāla, Kadalī.
Surasādi Gaṇa Surasā (Kṛṣṇa Tulasī), Śveta Surasā (Śveta TulasI) Phaṇijjhaka (Maruvaka), Arjaka (Varvarikā), Bhustṛṇa (Rohiṣa Tṛṇa), Sugandhaka (Droṇapuṣpī) Sumukha (Rājikā), Kālamālikā (Kṛṣṇaarjaka), Kāsamarda, Kṣavaka, Kharapuṣpa, Viḍaṅga, Kaṭphala, Surasī (Kapitthapatrā, Tulasī or Sveta Nirguṇḍī), Nirguṇḍī (Nīlapuṣpā), Kulāhala (Muṇḍikā), Undurukarṇikā (Muṣākarnī), Phañjī (Bhāraṇgī), Prācībala (Kākajanghā), Kākamacī, Viṣamuṣṭikā (Rājanimba or Alambuṣā, Karkoṭī or Kucalā).
Sālasārādi Gaṇa Sāla, Ajakarṇa, Khadira, Kadara (Śveta or Puti Khadira), Kālaskandha (Tinduka or Tamāla), Kramuka (Pūga), Bhūrja, Meṣaśṛngī, Tiniśa (Sādana), Candana, Kucandana, Śiṁśapa Śirīsa, Asana, Dhava, Arjuna, Tāla, śāka, Naktamāla (Karañja), Pūtīkarañja, Aśvakarṇa (Sālabheda), Aguru, Kālīyaka (Pīta canadana).
Muṣkakadi GanaMuṣkaka, Palāśa, Dhava, Citraka, Madana, Vṛkṣaka (Kuṭaja), Śiṁśapā, Vijravṛkṣa. Triphalā.
Pippalyādi Gana Pippalī, Pippalīmūla, Cavya, Citraka, Śṛṅgabera (Śuṇṭhī), Marica, Hastipippalī (Gajapippalī) Hereṇuka, Elā, Ajamodā, Indrayava, Pāṭhā, Jīraka, Sarṣapa, Mahānimba Phala, Hiṅgu, Bhārgī, Madhurasā (Mūrva), Ativiṣā, Vacā, Viḍaṅga, Kaṭurohiṇī (Kaṭukī).
Vacādi Gana Vacā, Mustaka, Ativiṣā, Abhayā, Bhadradāīū (Devadāru), Nāgakeśara.
Haridrādi GanaHaridrā, Dāruharidrā, Kalaśī (Pṛśniparṇī), Kuṭajabīja, Madhuka (Madhuyaṣṭī).
Bṛhatyādi GaṇaBṛhatī, Kaṇṭākāri, Kuṭajaphala (Indrayava), Pāṭhā, Yasṭī.
Kakolyādi Gaṇa Kākolī, Kṣīrakākolī, Jīvaka, Ṛṣabhaka, Mudgaparṇī, Māśaparṇī, Meḍā, Mahāmedā, Cinnaruhā (guḍūcī), Karkaṭaśṛnṅgī, Tugākṣīrī (vanśalocana), Padmaka (Padma kāṣṭha), Prapaunḍarīka (śveta kamala), Ṛddhī, Vṛddhī, Mṛdvīkā (Drākṣā), Jīvanti, Madhuka (Madhuyaṣṭhi).
Sārivādi GaṇaSārivā (Anantamūla), Madhuka (Madhuyaṣṭī), Candana, Kucandana (Rakta), Padmaka (Padmākha), Kāśmarīphala (Gambhārīphala), Madhūkapuṣpa, Uśīra.
Añjanādi GaṇaAñjana (Sovirāñjana), Rasāñjana (Srotāñjana and Dāruharidrā, Kvātha Ghana), Nāgapuṣpa (Nāgakeśara), Priyaṅgu, Nīlotpala (Nīlakamala), Nalada (Uśīra), Nalinakeśara (Kamala Keśara), Madhuka (Madhuyaṣṭī).
Ambaṣṭādi GanaPāṭhā, Dhātakī Puṣpa, Samaṅga (Lajjālu), Kaṭvaṅga (Śyonāka), Madhuka (Madhuyaṣṭī), Bilva Majjā, Sāvaralodhra, Palāśa, Nandīvṛkṣa (Tun), Padmakeśara (Kamala Keśara).
Nyagroḍhādi GaṇaNyagrodha, Udumbara, Aśvattha, Plakṣa, Madhuka, Kapītana, Kakubha, Āmra, Kośāmra, Corakapatra, Jambu Dvaya, Priyāla, Madhūka, Rohiṇī, Vañjula (Vetasa), Kadaṁba, Badarī, Tinduka, Śallakī, Rodhra (Lodhra), Sārvarodhra (Pathānī Lodhra), Bhallātaka, Palāśa, Nandī-Vṛkṣa.
Priyaṇgvādi GaṇaPriyaṅgu, Samaṅga (Lajjālu), Dhātakī, Punāga (Tuṅga), Nāgapuṣpa (Nāgakeśara), Candana, Kucandana (Taktacandana), Mocarasa, Rasāñjana, Kuṁbhīka (Jalakumbhī), Srotoñjana, Padmakeśara (Kamala Keśara), Yojanavallī (Mañjiṣthā), Dīrghamūlā (Śālaparṇī or Durālbhā).
Utpalādi GaṇaUtpala (Kamala), Raktotpala (Takta Kamala), Kumuda (Śveta Kamala), Saugandhika (Nīla Kamala), Kuvalaya (Śveta Nīla Kamala), Puṇḍarīka (Atiśveta Kamala), Madhuka (Madhuyaṣṭī).
Vallī PañcamūlaVidārī (Vidārī Kanda), Sārivā (Anantamūla), Rajanī (Haridrā), Guḍūcī, Ajaśṛṇgī (Meṣaśṛngī).
Kaṇṭaka PañcamūlaKaramarda, Trikaṇṭaka (Gokṣura), Saireyaka, Śātāvarī, Gṛdhranakhi (Badara Vṛkṣa).
Guḍūcyādi GaṇaGuḍūcī, Niṁba, Kustuṁburu (Dhānyaka), Candana, Padmāka (Padmaka).
Vidārigandhādi GaṇaŚalaparṇi, Vidārī, Mahābalā, Nāgabalā, Gokṣura, Pṛṣniparṇī, Śatāvarī, Sārivā, Kṛṣna Sārivā, Jīvaka, ṛṣabhaka, Māṣaparṇī, Mudgaparṇī, Bṛhatī, Kaṇṭakārī, Punarnavā, Eraṇḍa, Haṁsapadī, Vṛścikālī, Kapikaccū.
Varuṇādi GaṇaVaruṇa, Ārttagala, Śigru, Madhuśigru, Aranī, Meṣaśṛṅgī, Karañja, Pūtīkarañja, Moraṭā, Agnimantha, Saireyaka (Rakta/Pīta), Biṁbī, Arka, Apāmārga, Citraka, Śatāvarī, Bilva, Karkaṭaśṛṅgī, Darbha, Bṛhatī, Kaṇṭakārī.
Vīratarvādi GaṇaVīrataru, Saireyaka (Nīla/ Rakta/ Pīta), Darbha, Vkṣādanī, Gundrā, Nala, Kuṣa, Kāśa, Pāṣāṇabheda, Agnimantha, Mūrvā, Rājārka, Apāmārga, Śyonāka, Indīvara, Brāhmī, Gokṣura.
Arkādi GaṇaArka, Alarka, Karañja, Latākarañja, Nāgadantī, Apāmārga, Bhāraṅgi, Rāsnā, Kalikārī, Śveta Aparājitā, Nīla Aparājitā, Vṛścikālī, Jyothiṣmatī, Iṅgudī.
Elādi GaṇaElā, Tagara, Kuṣṭha, Mānsī, Rohiṣa, Tvak, Patra, Nāgapuṣpa, Priyaṅgu, Hareṇukā, Nakhī (Two varieties), Corapuṣpī, Śrīveṣṭaka, Taja, Granthiparṇa, Elavāluka, Guggulu, Sarjarasa, Turuṣka, Kunduru, Agaru, Spṛkka, Uṣīra, Devadāru, Keṣara, Nāgakeṣara, Kamala Keṣara.
śyāmādi GaṇaTrivṛt, Vidhārā, Dantī, Śankhinī, Tilvaka, Kaṁpillaka, Mahāniṁba, Kramuka, Dravantī, Indrāyana, Āragvadha, Karañja, Latā Karañja, Guḍūcī, Saptalā, Vṛddhadāruka Bheda, Snuhī, Svarṇakṣīrī.
Paṭolādi GaṇaPaṭola, Candana, Rakta Candana, Mūrvā, Guḍūcī, Pāthā, Kuṭakī.
Ūṣakādi GanaŪṣaka, Saindhava, Śilājatu, Kāsīsa, Hiṅgu, Tuttha.
Parūṣākādi GaṇaParūṣaka, Drākṣā, Kaṭphala, Dāḍima, Rājādana, Katakaphala, Śākaphala, Triphalā.
Mustādi GaṇaMustā, Haridrā, Dāruharidrā, Harītakī, Amalakī, Vibhītaka, Kuśtha, Śveta Vacā, Vacā, Pāthā, Kaṭukī, Kākajaṅghā, Ativiśa, Elā, Bhallātaka, Citraka.
TriphalāHarītaki, Vibhītakī, Āmalakī.
TrikaṭuŚuṇṭhi, Pippalī, Marica.
Āmalakyādi GaṇaĀmalakī, Harītakī, Pippalī, Citraka.
Trapvādi GaṇaVaṅga, Nāga, Tāmra, Rajata, Loha, Svarna Maṇḍūra.
Lakṣādi GaṇaLākśā, Āragvadha, Kuṭaja, Karavīra, Kaṭphala, Haridrā, Dāruharidrā, Niṁba, Saptaparṇa, Jātī, Trāyamāṇa.
Laghu Pañca Mūla Gokṣura, Bṛhatī, Kaṇṭakārī, Pṛṣṇiparṇī, Śālaparṇī.
Bṛhat Pañca MūlaBilva, Agnimantha, Śyonāka, Pāṭala, Gambhārī.
Tṛṇa Pañca MūlaKuśa, Kāśa, Nala, Śāra, Darbha.

CARAKOKTA PAÑCĀŚATA MAHĀ KAṢĀYA

Jīvanīya Mahākaṣāya Jīvaka, Ṛṣbhaka, Medā, Mahāmedā, Kākolī, Kṣīrakākolī, Mudgaparṇī, Maṣāparnī, Jīvantī, Madhuyaṣṭī.
Bṛṁhanīya MahākaṣyāyaKṣīriṇī, Rājakṣavaka, Aśvagandhā, Kākolī, Kṣīrakākolī, Vāṭyāyanī (Śveta Balā), Bhadrodanī (Pīta Balā), Banalārpāsa, Vidārikanda, Vidhārā.
Lekhanīya MahākaṣāyaMustā, Kuṣtha, Haridrā, Dāruharidrā, Vacā, Ativiṣā, Kaṭukī, Citraka, Cirabilva, Haimavatī.
Bhedanīya MahākaśāyaTṛvṛt, Arka, Eraṇda, Lāṅgalī, Dantī, Citraka, Cirabilva, Śaṅkhinī, Kuṭakī, Svarṇakṣīrī.
Sandhānīya MahākaśāyaMadhuyaṣṭī, Guḍūcī, Pṛṣniparṇī, Pāṭhā, Mañjiṣṭā, Mocarasa, Dhātakī Puṣpa, Lodhra, Priyaṅgu, Kaṭphala.
Dīpanīya MahākaṣāyaPipalī, Pippalīmūlā, Cavya, Citraka, Ārdraka, Amlavetasa, Marica, Ajamoda, Bhallātaka, Bījamajjā, Hiṅgu.
Balya MahākaṣāyaEndrī, Ātmaguptabīja, Śatāvarī, Māṣaparṇī, Kṣīra-Vidārī, Aśvagandhā, Śālaparṇī, Kaṭukī, Balā, Atibalā.
Varṇya MahākaṣāyaŚvetacandana, Nāgakeśara, Padma-Kāṣṭha, Uśīra, Madhuyaṣṭī, Nañjiṣṭhā, Sāriva, Kṣīravidārī, Śveta-Dūrvā, Śyāmadūrvā.
Kanṭhya MahākaṣāyaSārivā, Ikṣumūla, Madhuyṣṭhi, Pippalī, Drākṣā, Vidārikanda, Kaṭphala, Hansapadī, Bṛhatī, Kaṇtakārī.
Hṛdya MahākaṣāyaĀmra, Āmrātaka, Kakuca, Karamarda, Vṛkṣamla, Amlavetasa, Kuvala, Badara, Dāḍima, Mātuluṅga.
Tṛptighna MahākaṣāyaNāgara (Śuṇṭhī), Cavya, Citraka, Viḍaṅga, Mūrvā Guḍucī, Vacā, Mustā, Pippalī, Paṭola.
Arśoghna MahākaṣāyaKuṭaja, Bilva, Citraka, Nāgara (Śuṇṭhī), Ativiṣā, Harītakī, Dhanvayāsa, Dāruharidrā, Vacā, Cavya.
Kuṣṭhaghna MahākaṣāyaKhadira, Harītakī, Āmalakī, Haridrā, Bhallātaka, Saptaparṇa, Āragvadha, Karavīra, Viḍṅga, Jātī.
Kaṇḍughna MahākaṣāyaCandana, Jaṭāmānsī, Āragvadha, Latākarañja, Nimba, Kuṭaja, Sarṣapa, Madhuyaṣṭī, Dāruharidra, Mustaka.
Kṛmighna MahākaṣāyaŚigru, Marica, Gaṇḍīra, Kebuka, Viḍaṅga, Nirguṇḍī, Kaṭabhī (Kiṇahī), Gokṣura, Vṛṣapanarṇī, Ākhuparṇī.
Viṣaghna MahākaṣāyaHaridrā, Mañjiṣṭha, Trivṛt, Elā, Śyāmā, Candana, Kataka, Śirīṣa, Nirguṇdī, Śleśmātaka.
Stanyajanana MahākaṣāyaVīraṇa, Śālī, Ikṣu-Vālikā, Darbha, Kuṣa, Kāśa, Gundrā, Itkaṭa, Kaṭṭṛṇa.
Stanyaśodhana MahākaṣāyaPāṭhā, Śuṇṭhī, Devadāru, Mustā, Mūrvā, Guḍūcī, Indrayava, Kirātatikta, Kuṭakī, Sārivā.
Śukrajanana Mahākaṣāya Jīvaka, ṛṣabhaka, Kākolī, Kṣīra-Kākolī, Maṣaparṇī, Mudgaparṇī, Medā, Jaṭāmānsī, Śatāvarī, Kulingā.
Śukra Śodhana MahākaṣāyaKuṣṭha, Elavāluka, Kaṭphala, Samudraphena, Kadamba, Niryāsa, Ikśu, Kokilākṣa, Vasuka, Uśīra, Kāṇḍekṣu.
Snehopaga MahākaṣāyaDrākṣā, Madhuyaṣṭhī, Guḍūcī, Medā, Vidārī, Kākolī, Jīvaka, Kṣīrakākolī, Jīvantī, Śālaparṇī.
Svedopaga MahākaṣāyaŚigru, Eraṇda, Arka, Śveta-Punarṇava, Rakta Punarnavā, Yava, Tila, Māṣa, Badara, Kulattha.
Vamanopaga MahākaṣāyaMadhu, Madhuyaṣṭī, Kovidāra, Karbudāra, Kadamba, Vidula, Biṁbī, Śaṇapuṣpī (Arka), Apāmārga, Sadāpuṣpī.
Virecanopaga MahākaṣāyaDrākṣā, Gambhārī, Parūṣaka, Harītakī, Āmalakī, Vibhītaka, Kubala, Badara, Karkandhu, Pīlu.
Āsthapanopaga MahākaṣāyaTṛvṛt, Bilva, Pippalī, Kuṣṭha, Sarṣapa, Vacā, Indrayava, Śatapuṣpā, Madhuyaṣṭī, Madanaphala.
Anuvāsanopaga MahākaṣāyaRāsnā, Devadāru, Bilva, Madanaphala, Śatapuṣpā, Śveta Punarnavā, Rakta Punarnavā, Gokṣura, Agnimantha, Śyonāka.
Śirovirecanopaga MahākaṣāyaJyotiṣmatī, Kṣavaka, Marica, Pippalī, Viḍaṅga, Śobhāñjana Bīja, Āpamārgabīja, Śarṣapa, Aparājitā, Nīlāparājitā.
Cardi-Nigrahana MahākaṣāyaJambūpattra, Āmra Patra, Mātuluṅga, Dāḍima, Badara, Yava, Ṣaṣṭhika, Uśīra, Mṛttikā, Lājā.
Tṛṣṇā Nigrahaṇa MahākaṣāyaŚuṇṭhī, Yavāsaka, Mustā, Parpāṭaka, Candana, Kirātatikta, Guḍūcī, Sugandha-Bālā, Dhānyaka, Paṭola.
Hikkānigrahaṇa MahākaṣāyaŚaṭī, Puṣkaramūla, Badara, Bīja, Kaṇṭakārī, Bṛhatī, Guḍūcī, Abhayā (Harītakī), Pippalī, Durālabhā, Karkaṭaśṛṅgī.
Purīṣa Saṅgrahaṇīya MahākaṣāyaJambū, Śallakī-Tvak, Kapikaccū, Madhūka, Śalmalī, Srīveṣṭaka, Bhṛśṭa Mṛttikā, Vidārīkanda (Payasyā), Nīlakamala (Utpala), Tila.
Purīṣa Virajanīya MahākaṣāyaJambū, Śallakī-Tvak, Kapikaccū, Madhūka, Śalmalī, Śrīveṣṭaka, Bhṛṣṭa Mṛttīkā, Vidārīkanda (Payasyā), Nīlakamala (Utpala), Tila.
Mūtra Saṅgrahaṇīya MahākaṣāyaJambū, Āmra, Plakṣa, Vaṭa, Kapītā, Udumbara, Aśmantaka, Somavalka, Aśvattha, Bhallātaka.
Mūtra Virajanīya MahākaṣāyaPadma, Utpala, Nalina, Kumuda, Saugandhika, Puṇḍarīka, Śatapatrī, Madhūka, Priyaṅgu, Dātakī-Puṣpa.
Kāsahara MahākaṣāyaDrākṣā, Abhayā, Āmalakī, Pippalī, Durālabhā, Śṛṅgī, Kaṇṭakārī, Śveta Punarnavā, Rakta Punarnava, Tāmalakī.
Śvāsahara MahākaṣāyaŚaṭhi, Puṣkaramūla, Amlavetasa, Elā, Hiṅgu, Aguru, Surasā, Tāmalakī, Jīvantī, Candana.
Śothahara MahākaśāyaPāṭalā, Agnimantha, Śyonāka, Bilva, Gambhārī, Kaṇṭakārī, Bṛhatī, Śalaparṇī, Pṛśnīparnī, Gokṣuru.
Jvarahara MahākaṣāyaSārivā, Śarkarā, Paṭhā, Mañjiṣṭhā, Drākṣā, Pīlu, Parūṣaka, Harītakī, Amalakī, Vibhītaka.
Śramahara MahākaśāyaDrākṣa, Kharjūra, Priyāla, Badara, Dāḍima, Phalgu, Parūṣaka, Yava, Ikṣu, Ṣaṣṭī.
Dāhapraśamana MahākaṣāyaLājā, Candana, Gambhārīphala, Madhūka, Śarkarā, Nīlotpala, Uśīra, Sārivā, Guḍūcī, Sugandhabālā.
Śītapraśamana MahākaṣāyaTagara, Aguru, Dhānyaka, Śuṇṭhi, Yavānikā, Vacā, Kaṇṭakārī, Agnimantha, Śyonākā, Pippalī.
Udardapraśamana MahākaṣāyaTinduka, Priyāla, Badara, Khadira, Kadara, Saptaparṇa, Śāla, Arjuna, Vijayasāra, Arimeda.
Śūlapraśamana MahākaṣāyaPippalī, Pippalīmūla, Citraka, Cavya, Śuṇṭhī, Marica, Ajamodā, Ajagandha, Ajājī, Ganḍīra.
Aṅgamarda Praśamana MahākaṣāyaŚālaparṇī, Prūṣṇiparṇī, Bṛhatī, Kaṇṭakārī, Kākolī, Candana, Uśīra, Elā, Madhuka, Eraṇda.
Soṇitasthāpana MahākaṣāyaMadhu, Madhuka, Kuṁkuma, Mocarasa, Mṛtkapala, Lodhra, Gairika, Priyanṅgu, Lājā, Śarkarā.
Vedanāsthāpana MahākaṣāyaŚāla, Kaṭphala, Kadaṁba, Padmaka, Tumburu, Mocarasa, Śirīṣa, Jalavetasa, Elavāluka, Aśoka.
Sañjāsthāpana MahākaṣāyaHiṅgu, Kaṭphala, Arimeda, Vacā, Corapuṣpī, Brāhmī, Golomī, Jaṭāmānsī, Guggulu, Kuṭakī.
Prajāsthāpana MahākaṣāyaHiṅgu, Brāhmī, Śatavīryā (Dūrvā), Sahasravīryā (Durvābheda), Pāṭala, Guḍūcī, Harītakī, Kuṭakī, Vāṭya-Puṣpī (Kaṅghī), Priyaṅgu.
Vayaḥsthāpana MahākaṣāyaAmṛtā, Harītakī, Dhātrī, Rāsnā, Aparājita, Jīvantī, Atirasā (Śatāvarī), Maṇḍūkaparṇī, Śālaparṇī, Punarnavā.
NextPage Up NextPage