Hand Book

APPENDIX-IV

ANUPĀNA DRAVYAS FOR SOME DISEASED CONDITION

DiseaseAnupāna Dravya
AJĪRṆA
A. GeneralĀmalakī, Ārdraka, Citraka, Cūrṇodaka, Dhānyaka, Nimbū Svarasa, Pippalī, Mustaka,
Yavānī, Lavaṅga, Śatapuṣpā Saindhava, Sauvarcala, Harītakī.
B.Specific
1. ĀmājīṇaUṣnodaka, Ārdraka, Śuṇṭhī, Pippalī, Yavānī, Citraka, Mustaka.
2.Vidagdhājīrṇa
Nimbū Svarasa, Cūrṇodaka, Bhṛṣṭa (Fried) Jīraka, Yavānī, Haritakī, Āmalaki, Lavaṅga.
3.ViṣṭabdhājīrṇaDhānyaka, Taṇḍulodaka, Saindhava, Savarcala, Śatapuśpā, Harītakī, Vibhītaka.
4.VisūcikāNimbū Svarasa, Karpūra, Vibhītaka.
5. AlasakaNimbū Svarasa, Bhṛṣṭa (fried) Jīraka, Hiṅgu, Yavānī cūrṇa, Madhu.
ATISĀRA-GRAHAṆĪ
A.General Ativisā, Indrayava, Uṣnodaka, Dadhimastu, Dāḍima-leaf, Billva-unripe fruit, Methikā, Mustaka, Lākṣā.
B.Specific
1.Atisāra Mustaka Cūrṇa, Indrayava Cūrṇa, Bhṛṣta (fried) Jīraka, Ativiṣā, Bhṛṣta (fried) Yavānī, Madhu.
2. ĀmātisāraBhṛṣṭa (fried) Jīraka, Indrayava.
3.JvarātiBhṛṣṭa (fried) Jīraka, Madhu, Taṇḍulodaka.
4.GrajaṇīTaṇḍulodaka, Madhu, Bhṛṣṭa (fried) Jīraka, Mustaka Cūrṇa, Dāḍima-leaf juice (Svarasa), Dadhimastu, Bilva-fruit pulp.
5.RaktātisāraDāḍima-leaf juice, Decoction of Udumbarabark, Decoction of Lākṣā, Madhu, Mustaka, Gokṣura.
UDARA ROGA, KṚMI ROGA
AND ŚOTHA
Harītakī, Bilva-leaf juice, Punarnavā, Gomūtra, Pippalī, Uṣṇodaka, Nimba-leaf juice, Palāśa-seed, Kharjūra-leaf juice.
UNMĀDA-APASMĀRA Ikṣurasa (sugarcane juice), Kadalī-stem, old ghee, Dāḍima, Śaṅkhapuṣpī, Sarpagandhā, Taṇulodaka, Paṭola-leaf, Vacā, Triphalā, Tāla-leaf, Madhu,
Nārikelodaka (coconutwater).
KĀSA
A.General Kaṇṭakārī, Karkaṭaśṛṅgī, Ghṛta, Madhuyaṣṭī, Vansalocana, Vibhītaka.
B.Specific
1.Vātaja Kāsa Śarkarodaka, Vāsā Svarasa, Ārdraka, Ghṛta, Madhu.
2.Pittaśleṣmaja Kāsa Karkaṭaśṛṅgī, Pippalī, Vibhītaka, Vanśalocana, Kaṇṭakārī, Madhuyaṣṭī.
3.Kṣataja-Kṣayaja KāsaGhṛta, Pippalī Cūrṇa, Madhuyaṣṭī.
KUṢṬHA, VĀTARAKTA,
PHIRṄGA, MASūRIKā
Āmalakī, Khadira, Guḍūcī, Dāruharidrā, Dvipāntara Vacā, Nimba-bark,
Mañjiṣthā, Māṁsī, Muṇḍitikā, Mūṣakakarṇī, Yaṣṭī, Sārivā, Haridrā, Viḍaṇga.
JVARA
A. GeneralĀrdraka, Kāravellaka-leaf, Guḍucī, Tāmbūla, Tulasī, Drākṣā, Nārikelodaka (coconut water), Nirguṇḍī-leaf, Paṭola-leaf, Parpata, Pipppalī, Bilva-leaf juice, Bhṛṣṭa (fried) Jīraka, Madhu, Marica, Śarkarodaka.
B. Specific
1. Vātika Jvara Pippalī Cūrṇa, Ārdraka Svarasa, Madhu.
2. Paittika Jvara Parpaṭa Kvātha,Raktacandana Jala,Śarkarodaka.
3. Sleṣmika Jvara Śuṇṭhī Cūrna, Madhu.
4.Pratiśyāyayukta Jvara Tāmbūla Svarasa, Madhu.
5.Ajīrṇayukta Jvara Ārdraka Svarasa, Madhu.
6.Vātapaittika JvaraŚarkarodaka.
7.Vātaśleṣmika Jvara Ārdraka Svarasa, Madhu.
8.Pittaśleṣmika Jvara Ārdraka Svarasa, Madhu, Tāmbūla Svarasa.
9.Viṣama Jvara Tulasī-leaf, Trikaṭu, śarkarodaka, Pārijāta-leaf, Nirguṇḍī-leaf juice, Madhu, Kālamegha Svarasa.
10.Sannipātaja-Vātolvaṇa Jvara Nārikelodaka, Decoction of Tāla-Jata, Tāmbūla Svarasa,
Daśamūla Kvātha,Jaṭāmānsī Kvātha, Ārdraka Svarasa.
11.Sannipātaja-Pittolvaṇa Jvara Bhṛṅgarāja Svarasa, Madhu, Ārdraka Svarasa and Madhu, Bhṛṣṭajīraka.
12.Sannipātaja-śleśmolvaṇa Jvara Ārdraka Svarasa, Madhu, Pippalī Cūrṇa, Kaṇṭakārī Kvātha, Tāmbūla Svarasa.
13. All Kinds of Sannipātaja JvaraBilva-leaf juice, Guḍūcī Satva, Śuṇṭhī, and Madhu.
TṚṢṆĀĀmra-leaf juice, Kadalī-stem juice, Guḍūcī Svarasa, Jambū-leaf juice, Jambīra Svarasa, Taṇḍulodaka, Dāḍima-leaf juice, Udumbara (juice of riped fruit),
Māṁsa Svarasa, Śatāvarī Svarasa, Dhānyodaka, Nārikelodaka, Paṭolapatra, Lājodaka.
PĀṆḌU, KĀMALĀ
1. Pāṇḍu
Āmalakī, Kokilākṣa, Goghṛta, Tiktā, Nimba-bark, Haridrā, Harītakī.
2. KāmalāIkṣu Svarasa (sugar cane juice), Mūlaka Svarasa, Harītakī, Śarkarodaka,
Nimbū Svarasa, Guḍa, Śarkarā.
PRAMEHA, MADHUMEHA
A. GeneralAśvagandhā, Āmalakī, Udumabara-leaf juice, Kadalī-fruit, Karañja-leaf,
Kokiālākṣa, Guḍūcī Satva, Gokṣura, Taṇḍulodaka, Tṛṇa Pañcamūla,
Dūruvā, Nārikelodaka, Nirmalī, Mañjiṣṭhā Mūslaī, Māṁsī.
B. Specific
1. Udaka Meha
Bimbī-leaf, Punarnavā, Udumabara, Karañja-fruit, Nirmalī.
2. Piśṭameha, Lasikāmeha, Hāridrameha, Vasāmehā Punarnavī, Kokilākṣa, Gokṣura, Māṁsī.
3. Śukrameha
Aśvagandhā, Satāvarī, Balāmūla, Mūsalī, Haridrā, Mañjiṣṭhā.
4. Raktameha Viśalyakarṇī, Śveta-Dūrvā, Vāsā-leaf.
5. Prameha (Sādhāraṇa)
Triphalā, Pippalī, Āmalakī, Guḍūcī, Haridrā, Māṁsī,Balā.
6. Aupsargikameha
Kadalī, Śarkarāyukta Dadhimantha, Śveta-candana-Hima, Kaṅkola, Gokṣura.
7. Mūtrakṛcchra Āmalakī, Taṇḍulodaka, Nārikelodaka, Haridrā, Śatavarī, Pāṣāṇabheda, Dūrvā, Tṛṇa Pañcamūla.
YAKṢMĀ
A.General Ajādugdha, Kharjñra, Drākṣā, Tālīsapatra, Dūrvā, Vāsā.
B. Specific
1. SādhāraṇīAjādugdha, Pippalī, Madhuyaṣṭī, Vāsā, Vanśalocana, Tālīsapatra.
2. SaraktaUdumbara, Viśalyakarṇī, kharjūra, Drākṣā, Dūrvā.
RAKTAPITTAKharjūra, Udumbara, Drākṣā, Dūrvā, Vāsā-leaf, Viśalyakarṇī, Lākṣodaka.
VĀTAVYĀDHI, ĀMAVĀTA Aśvagandhā, EraṇḍaTaila, Eraṇḍamūla, Guggulu, oldghee, Bala, Bilva-bark, Marica, Rasona, Rāsnā, Śigru.
VAMANA Āmalakī, Uṣṇodaka, Dāḍima, Nārikelodaka, Patola-leaf, Parpaṭārka, Pīpala, Śuddha Jala, Pudīnākajala, Madhu Jala, Yavānī Arka, Raktacandana,
Śatapuṣpārka, Yaṣṭī, Sthūla Elā, Tvak (Dālacīnī).
SVĀSA, HIKKĀ
1.Śvāsa
Uśṇodaka, old Guḍa, Vibhītaka-Majjā, Strīdugdha, TulasI-leaf, Hiṅgu, Karpūra, Sthūla Elā, Śṛṅgī, Vāsā-rootbark.
2.Hikkā Kulattha, Pippalī, Devadāru, Ārdraka Svarasa, Madhu.
SVARABHAṄGA Kulañjana, Vacā, ghee, Madhu, Madhuyaṣṭī, Kaṇṭakārī.
ŚŪLA, AROCAKA, UDAVARTA Āmalakī, Āmar-leaf, Amlavetasa, Ciñcā-phala, Triphalā, Dāḍima (Amla), Nārikela Lavaṇga, Poṭola-leaf, Bilva-leaf, Yavānī, Saindhava Lavaṇa, Śatāvarī, Harītakī, Śatapuṣpā.
HṚDROGAArjuna-bark, Dāḍima-fruit juice, Balā Mānsī, Madhu, decoction of Jaṭāmāṁsī.
NextPage Up NextPage